Begravelse og afskeden med ens barn

At sige farvel til et barn, der er dødt, er en ekstremt svær og følelsesladet oplevelse for enhver forælder eller omsorgsperson. Begravelsen og afskedsprocessen kan være en vigtig del af sorg- og helingsprocessen.

At planlægge en begravelse eller mindehøjtidelighed kan være overvældende, men det kan også være en måde at ære og mindes barnets liv. Det er vigtigt at inddrage familie og venner i planlægningsprocessen og overveje, hvad der vil være mest meningsfuldt og passende for barnet og familien.

Under gudstjenesten kan familiemedlemmer og pårørende vælge at dele minder, læse digte eller bønner eller tilbyde trøstende og støttende ord. Det kan også være nyttigt at have en fysisk påmindelse om barnet, såsom et foto eller en særlig genstand, til stede under gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er det vigtigt, at forældre og omsorgspersoner tager sig tid til at bearbejde deres sorg og finde måder at mindes og ære barnet på. Dette kan omfatte oprettelse af et mindesmærke, skrive breve eller journalføring eller deltagelse i støttegrupper eller terapi.

Det er også vigtigt at huske, at sorg er en proces, der tager tid, og det er normalt at opleve en række følelser efter tabet af et barn. Det er vigtigt at være tålmodig med sig selv og at søge støtte fra pårørende eller professionelle, hvis det er nødvendigt.

I sidste ende er det en ekstremt vanskelig og følelsesladet oplevelse at sige farvel til et barn, der er død. Men med tid og støtte er det muligt at finde måder at ære og mindes barnet på, mens man går videre i sorgprocessen.

Punkter inden begravelse

Når et barn dør, er der flere praktiske ting, der skal tages hånd om inden begravelsen. Disse omfatter:

Kontakt til en begravelsesforretning: En begravelsesforretning kan hjælpe med mange aspekter af begravelsesprocessen, herunder forberede liget til begravelse, arrangere begravelse eller mindehøjtidelighed og yde støtte og vejledning til familien.

Indhentning af en dødsattest: En dødsattest er et officielt dokument, der registrerer årsagen og måden til barnets død. Dette dokument er normalt påkrævet, før begravelse eller kremering kan finde sted.

Valg af begravelse eller kremering: Forældre og omsorgspersoner skal beslutte, om barnet skal begraves eller kremeres. Denne beslutning kan være baseret på personlige eller religiøse overbevisninger, økonomiske overvejelser eller andre faktorer.

Valg af kiste eller urne: Hvis barnet skal begraves, skal der vælges en kiste. Hvis barnet skal kremeres, skal der en urne eller beholder til asken.

Planlægning af begravelsen eller mindehøjtideligheden: Begravelsen eller mindehøjtideligheden er en mulighed for at fejre barnets liv og sige farvel. Dette kan omfatte at vælge en placering, vælge musik eller oplæsninger og invitere familie og venner til at deltage.

Underretning til familie og venner: Det er vigtigt at underrette familie og venner om barnets død og oplyse om begravelsen eller mindehøjtideligheden.

Lave økonomiske aftaler: Udgifterne til en begravelse eller mindehøjtidelighed kan være betydelige, og det er vigtigt at lave økonomiske aftaler med begravelsesfirmaet eller andre udbydere.

Disse praktiske forhold kan være overvældende, men det er vigtigt for forældre og omsorgspersoner at huske, at de ikke er alene. Begravelsesfirmaer, støttegrupper og andre ressourcer kan give vejledning og støtte i denne svære tid.

– Skal barnet have tøj på?

– Skal barnet have sit eget sengetøj med?

– Hvem skal klæde barnet på?
– Vil i selv, sygehus personalet, bedemanden eller en helt anden?

– Skal barnet have noget med i kisten?
– Et brev, en bamse, nogle billeder, en rose, sin sut, eller noget andet?

– Hvem skal ligge barnet i kisten?

– Skal kisten pyntes med blomster?

– Hvordan skal kisten transporteres?
— Vil i selv kører, eller skal bedemanden?

– Hvor skal barnet begraves?
— Familie gravsted, eget gravsted eller fællesgrav?

– Hvordan skal begravelsen foregå
– Skal kirken pyntes med blomster og lys, skal der synges salmer, måske en børnesang?

– Hvem skal deltage?
— Kun jer selv, familien, søskende, venner og/eller bekendte?

– Skal der en annonce i avisen?

– Har i brug for mere tid sammen med jeres barn?

Født før graviditets uge 22

I Danmark betragtes graviditeter, der slutter inden 22. uge, generelt som aborter eller spontane aborter. I tilfælde, hvor et foster er født før 22. graviditetsuge, anses det ikke for levedygtigt og forventes ikke at overleve uden for livmoderen.

Hvis en baby bliver født før den 22. uge af graviditeten, vil læger fokusere på at give barnet komfort og støtte familien gennem processen. Komfortpleje kan involvere at administrere smertestillende medicin til barnet, holde barnet varmt og godt tilpas og give følelsesmæssig støtte til familien.

I nogle tilfælde kan forældre blive tilbudt muligheden for at holde barnet, tage billeder og skabe minder med barnet, før barnet går bort. Dette kan være en meningsfuld måde for forældre at sørge og bearbejde deres tab.

Det er vigtigt at bemærke, at hver sag er unik, og at læger vil arbejde sammen med familien for at yde den bedst mulige pleje og støtte baseret på omstændighederne i den enkelte sag. Sorgrådgivning og støtte kan tilbydes familien for at hjælpe dem med at klare tabet af deres barn.

Efter begravelsen

Efter begravelsen af et barn kan familier opleve en række følelser og kan have brug for tid og støtte til at begynde at helbrede. Her er nogle ting, som familier kan overveje at gøre for at hjælpe dem med at klare tabet:

Søg støtte fra familie og venner: Familie og venner kan give følelsesmæssig støtte og trøst i denne svære tid. Ræk ud til dine kære og lad dem yde støtte og omsorg for dig.

Deltag i en støttegruppe: Støttegrupper for forældre, der har mistet et barn, kan være nyttige til at give et trygt og støttende rum til at tale om dine følelser og oplevelser med andre, der har været igennem et lignende tab.

Overvej rådgivning eller terapi: Sorgrådgivning eller terapi kan give yderligere støtte og hjælpe familier med at arbejde gennem deres følelser og begynde helingsprocessen.

Tag dig tid til at sørge: Giv dig selv tid til at sørge og bearbejde dine følelser. Sorg er en naturlig og nødvendig del af helingsprocessen, og det er vigtigt at give sig selv lov til at mærke sine følelser og arbejde sig igennem dem i sin egen tid.

Mindes dit barn: Overvej at oprette et mindesmærke eller et særligt sted at mindes dit barn. Dette kan omfatte at skabe en mindeboks, plante et træ eller have til ære for dem eller give en donation til en velgørende organisation eller organisation, der støtter familier, der har oplevet et lignende tab.

Pas på dig selv: Det er vigtigt at prioritere egenomsorg i denne tid. Dette kan omfatte at få nok hvile, spise godt og deltage i aktiviteter, der giver dig trøst og glæde.

Husk, at sorg er en kompleks og individuel proces, og der er ingen rigtig eller forkert måde at sørge på. Tag den tid og det rum, du har brug for, til at arbejde gennem dine følelser og begynde at heale.

Begravelses hjælp

I Danmark findes der et statsstøttet Begravelseslegat program, som kan yde økonomisk bistand til familier, der har mistet et barn under 18 år. Programmet dækker en del af udgifterne i forbindelse med begravelsen, herunder udgifter til kisten. Transport af afdøde og brug af et kapel eller en kirke til bisættelsen.

Begravelsesstipendiet administreres af Socialstyrelsen og er baseret på økonomisk behov. For at være berettiget til begravelsesstøtten skal familien kunne påvise, at de ikke selv kan betale begravelsesudgifterne.

Begravelsesstøttens størrelse varierer afhængigt af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag, og legatet udbetales direkte til begravelseskontoret. Ud over begravelsesstøtten kan familier også være berettiget til andre former for økonomisk bistand, såsom ydelser ved dødsfald eller efterladte ydelser fra socialsikringssystemet.

Det er vigtigt at bemærke, at familier, der har mistet et barn, også kan være berettiget til støtte og rådgivning gennem sundhedssystemet eller lokale støttegrupper. Disse tjenester kan hjælpe familier til at klare de følelsesmæssige og psykologiske konsekvenser af deres tab.

Hvis du har oplevet at miste et barn i Danmark og har behov for økonomisk bistand til begravelsen, kan du kontakte Socialstyrelsen for at få mere at vide om Begravelsesstøtteprogrammet og andre former for støtte, som kan være til rådighed for dig .

Når barnet er under 18 år gives der et begravelses bidrag på 9.750 kr. (2021)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *