Begravelse og afskeden med ens barn

At sige farvel til et barn, der er dødt, er en ekstremt svær og følelsesladet oplevelse for enhver forælder eller omsorgsperson. Begravelsen og afskedsprocessen kan være en vigtig del af sorg- og helingsprocessen.

At planlægge en begravelse eller mindehøjtidelighed kan være overvældende, men det kan også være en måde at ære og mindes barnets liv. Det er vigtigt at inddrage familie og venner i planlægningsprocessen og overveje, hvad der vil være mest meningsfuldt og passende for barnet og familien.

Under gudstjenesten kan familiemedlemmer og pårørende vælge at dele minder, læse digte eller bønner eller tilbyde trøstende og støttende ord. Det kan også være nyttigt at have en fysisk påmindelse om barnet, såsom et foto eller en særlig genstand, til stede under gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er det vigtigt, at forældre og omsorgspersoner tager sig tid til at bearbejde deres sorg og finde måder at mindes og ære barnet på. Dette kan omfatte oprettelse af et mindesmærke, skrive breve eller journalføring eller deltagelse i støttegrupper eller terapi.

Det er også vigtigt at huske, at sorg er en proces, der tager tid, og det er normalt at opleve en række følelser efter tabet af et barn. Det er vigtigt at være tålmodig med sig selv og at søge støtte fra pårørende eller professionelle, hvis det er nødvendigt.

I sidste ende er det en ekstremt vanskelig og følelsesladet oplevelse at sige farvel til et barn, der er død. Men med tid og støtte er det muligt at finde måder at ære og mindes barnet på, mens man går videre i sorgprocessen.

Punkter inden begravelse

Når et barn dør, er der flere praktiske ting, der skal tages hånd om inden begravelsen. Disse omfatter:

Kontakt til en begravelsesforretning: En begravelsesforretning kan hjælpe med mange aspekter af begravelsesprocessen, herunder forberede liget til begravelse, arrangere begravelse eller mindehøjtidelighed og yde støtte og vejledning til familien.

Indhentning af en dødsattest: En dødsattest er et officielt dokument, der registrerer årsagen og måden til barnets død. Dette dokument er normalt påkrævet, før begravelse eller kremering kan finde sted.

Valg af begravelse eller kremering: Forældre og omsorgspersoner skal beslutte, om barnet skal begraves eller kremeres. Denne beslutning kan være baseret på personlige eller religiøse overbevisninger, økonomiske overvejelser eller andre faktorer.

Valg af kiste eller urne: Hvis barnet skal begraves, skal der vælges en kiste. Hvis barnet skal kremeres, skal der en urne eller beholder til asken.

Planlægning af begravelsen eller mindehøjtideligheden: Begravelsen eller mindehøjtideligheden er en mulighed for at fejre barnets liv og sige farvel. Dette kan omfatte at vælge en placering, vælge musik eller oplæsninger og invitere familie og venner til at deltage.

Underretning til familie og venner: Det er vigtigt at underrette familie og venner om barnets død og oplyse om begravelsen eller mindehøjtideligheden.

Lave økonomiske aftaler: Udgifterne til en begravelse eller mindehøjtidelighed kan være betydelige, og det er vigtigt at lave økonomiske aftaler med begravelsesfirmaet eller andre udbydere.

Disse praktiske forhold kan være overvældende, men det er vigtigt for forældre og omsorgspersoner at huske, at de ikke er alene. Begravelsesfirmaer, støttegrupper og andre ressourcer kan give vejledning og støtte i denne svære tid.

– Skal barnet have tøj på?

– Skal barnet have sit eget sengetøj med?

– Hvem skal klæde barnet på?
– Vil i selv, sygehus personalet, bedemanden eller en helt anden?

– Skal barnet have noget med i kisten?
– Et brev, en bamse, nogle billeder, en rose, sin sut, eller noget andet?

– Hvem skal ligge barnet i kisten?

– Skal kisten pyntes med blomster?

– Hvordan skal kisten transporteres?
— Vil i selv kører, eller skal bedemanden?

– Hvor skal barnet begraves?
— Familie gravsted, eget gravsted eller fællesgrav?

– Hvordan skal begravelsen foregå
– Skal kirken pyntes med blomster og lys, skal der synges salmer, måske en børnesang?

– Hvem skal deltage?
— Kun jer selv, familien, søskende, venner og/eller bekendte?

– Skal der en annonce i avisen?

– Har i brug for mere tid sammen med jeres barn?

Født før graviditets uge 22

I Danmark betragtes graviditeter, der slutter inden 22. uge, generelt som aborter eller spontane aborter. I tilfælde, hvor et foster er født før 22. graviditetsuge, anses det ikke for levedygtigt og forventes ikke at overleve uden for livmoderen.

Hvis en baby bliver født før den 22. uge af graviditeten, vil læger fokusere på at give barnet komfort og støtte familien gennem processen. Komfortpleje kan involvere at administrere smertestillende medicin til barnet, holde barnet varmt og godt tilpas og give følelsesmæssig støtte til familien.

I nogle tilfælde kan forældre blive tilbudt muligheden for at holde barnet, tage billeder og skabe minder med barnet, før barnet går bort. Dette kan være en meningsfuld måde for forældre at sørge og bearbejde deres tab.

Det er vigtigt at bemærke, at hver sag er unik, og at læger vil arbejde sammen med familien for at yde den bedst mulige pleje og støtte baseret på omstændighederne i den enkelte sag. Sorgrådgivning og støtte kan tilbydes familien for at hjælpe dem med at klare tabet af deres barn.

Efter begravelsen

Efter begravelsen af et barn kan familier opleve en række følelser og kan have brug for tid og støtte til at begynde at helbrede. Her er nogle ting, som familier kan overveje at gøre for at hjælpe dem med at klare tabet:

Søg støtte fra familie og venner: Familie og venner kan give følelsesmæssig støtte og trøst i denne svære tid. Ræk ud til dine kære og lad dem yde støtte og omsorg for dig.

Deltag i en støttegruppe: Støttegrupper for forældre, der har mistet et barn, kan være nyttige til at give et trygt og støttende rum til at tale om dine følelser og oplevelser med andre, der har været igennem et lignende tab.

Overvej rådgivning eller terapi: Sorgrådgivning eller terapi kan give yderligere støtte og hjælpe familier med at arbejde gennem deres følelser og begynde helingsprocessen.

Tag dig tid til at sørge: Giv dig selv tid til at sørge og bearbejde dine følelser. Sorg er en naturlig og nødvendig del af helingsprocessen, og det er vigtigt at give sig selv lov til at mærke sine følelser og arbejde sig igennem dem i sin egen tid.

Mindes dit barn: Overvej at oprette et mindesmærke eller et særligt sted at mindes dit barn. Dette kan omfatte at skabe en mindeboks, plante et træ eller have til ære for dem eller give en donation til en velgørende organisation eller organisation, der støtter familier, der har oplevet et lignende tab.

Pas på dig selv: Det er vigtigt at prioritere egenomsorg i denne tid. Dette kan omfatte at få nok hvile, spise godt og deltage i aktiviteter, der giver dig trøst og glæde.

Husk, at sorg er en kompleks og individuel proces, og der er ingen rigtig eller forkert måde at sørge på. Tag den tid og det rum, du har brug for, til at arbejde gennem dine følelser og begynde at heale.

Begravelses hjælp

I Danmark findes der et statsstøttet Begravelseslegat program, som kan yde økonomisk bistand til familier, der har mistet et barn under 18 år. Programmet dækker en del af udgifterne i forbindelse med begravelsen, herunder udgifter til kisten. Transport af afdøde og brug af et kapel eller en kirke til bisættelsen.

Begravelsesstipendiet administreres af Socialstyrelsen og er baseret på økonomisk behov. For at være berettiget til begravelsesstøtten skal familien kunne påvise, at de ikke selv kan betale begravelsesudgifterne.

Begravelsesstøttens størrelse varierer afhængigt af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag, og legatet udbetales direkte til begravelseskontoret. Ud over begravelsesstøtten kan familier også være berettiget til andre former for økonomisk bistand, såsom ydelser ved dødsfald eller efterladte ydelser fra socialsikringssystemet.

Det er vigtigt at bemærke, at familier, der har mistet et barn, også kan være berettiget til støtte og rådgivning gennem sundhedssystemet eller lokale støttegrupper. Disse tjenester kan hjælpe familier til at klare de følelsesmæssige og psykologiske konsekvenser af deres tab.

Hvis du har oplevet at miste et barn i Danmark og har behov for økonomisk bistand til begravelsen, kan du kontakte Socialstyrelsen for at få mere at vide om Begravelsesstøtteprogrammet og andre former for støtte, som kan være til rådighed for dig .

Når barnet er under 18 år gives der et begravelses bidrag på 9.750 kr. (2021)

Når et barn dør

Et barns død kan være en ekstremt vanskelig og følelsesladet oplevelse for de berørte. Det kan bringe følelser af chok, vantro, vrede, tristhed og sorg. Virkningen af et barns død kan være særlig stor for forældre, da de ofte er ansvarlige for barnets omsorg og velbefindende.

Omstændighederne omkring barnets død kan også have stor betydning for de berørte. For eksempel, hvis barnet døde pludseligt eller uventet, kan det føre til følelser af forvirring og vantro. Hvis barnet havde været sygt eller haft en kronisk tilstand, kan dødsfaldet forventes, men det forårsager stadig en del følelsesmæssig smerte.

Det er vigtigt for dem, der er ramt af barnets død, at tillade sig selv at sørge og søge støtte hos andre. Dette kan omfatte venner, familiemedlemmer, støttegrupper eller psykisk sundhedspersonale. Sorg kan være en lang og svær proces, men den er en naturlig del af helingsprocessen.

Hvis du eller en du kender har oplevet et barns død, er det vigtigt at huske på, at det ikke er noget, der kan “rettes” eller “helbredes”. Men med tid og støtte er det muligt at lære at leve med tabet og finde måder at ære og huske barnets liv på.

Plads til at reagere

Når et barn dør, er det vigtigt at give plads til, at de berørte kan reagere på deres egen måde. Alle oplever sorg forskelligt, og der er ingen “rigtig” eller “forkert” måde at reagere på et barns død.

Nogle mennesker kan have brug for at udtrykke deres følelser åbent, mens andre måske foretrækker at sørge mere privat. Det er vigtigt at respektere hver persons individuelle behov og følelser i denne svære tid.

De, der er berørt af barnets død, kan også have behov for at tage fri fra arbejdet eller andre forpligtelser for at bearbejde deres sorg og for at begynde helingsprocessen. Det er vigtigt at give dem den tid og det rum, de har brug for til at gøre dette uden fordømmelse eller pres.

Det kan også være nyttigt at tilbyde praktisk støtte til dem, der er berørt af barnets død, såsom at sørge for måltider, tilbyde børnepasning eller hjælpe med ærinder. Dette kan hjælpe med at lette byrden i en svær tid og give de berørte mulighed for at fokusere på deres sorg og helbredelse.

Alt i alt er nøglen at være tålmodig, forstående og støttende, når et barn dør. Med tiden kan de berørte begynde at helbrede og finde måder at ære og huske barnets liv.

Vuggedød

Vuggedød, også kendt som pludselig spædbørnsdødssyndrom (SIDS), er den pludselige og uventede død af et tilsyneladende sundt spædbarn under et år, og dødsårsagen forbliver uforklarlig efter en grundig undersøgelse. Det er en ødelæggende oplevelse for spædbarnets familie og kære.

Når et barn dør af pludselig spædbørnsdødssyndrom (SIDS), kan det være særligt svært at håndtere, fordi dødsårsagen ofte er ukendt. Dette kan få forældre og omsorgspersoner til at føle sig forvirrede og skyldige og spekulere på, om der var noget, de kunne have gjort for at forhindre tragedien.

Det er vigtigt for forældre og pårørende at huske, at pludselig spædbørnsdødssyndrom (SIDS) ikke er forårsaget af noget, de gjorde eller ikke gjorde. Selvom der er nogle risikofaktorer forbundet med pludselig spædbørnsdødssyndrom (SIDS), såsom at lægge barnet til at sove på maven, overophedning eller udsættelse for passiv rygning, er den nøjagtige årsag til pludselig spædbørnsdødssyndrom (SIDS) stadig ikke fuldt ud forstået.

Efter et spædbarns død fra pludselig spædbørnsdødssyndrom (SIDS) er det vigtigt for forældre og pårørende at søge støtte fra andre, såsom familie, venner eller en støttegruppe. Sorgrådgivning eller terapi kan også være nyttig til at bearbejde tabet og håndtere de komplekse følelser, der kan opstå i kølvandet på en pludselig spædbarnsdød.

Det er vigtigt for forældre og omsorgspersoner at passe på sig selv i denne svære tid, herunder at få nok hvile, spise godt og dyrke motion. At tage sig af deres fysiske og følelsesmæssige sundhed kan hjælpe dem til bedre at klare sorgen og stressen i situationen.

Endelig er det vigtigt at huske, at hver person sørger forskelligt, og der er ingen rigtig eller forkert måde at håndtere et barns død på. Forældre og omsorgspersoner bør være tålmodige med sig selv og søge den støtte, de har brug for, for at begynde helingsprocessen.

Gode Links

Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød
Dette er en privat forening, hvor der er støtter og kan vejlede forældre og deres pårørende i forbindelse med spædbarnsdød.

Mindet.dk
Er en hjemmeside, hvor du tidligere kunne tænde lys for dit barn, din far, din tante eller en helt anden som du har mistet. Men i dag er det kun akiv over tidligere oprettet tændte lys fra før 2016. Men der em ny side Afdøde.dk hvor man kan oprette Døds annoncer.

Et foto er godt men det at få lavet en streg tegning er noget helt andet. Samt kan også være mere spiseligt for andre personer. Du finder nogle her som har lavet en del tegninger af “Englebørn”.

Heather Spears
Er en af de fantastisk kvinde, som kan tegner dit barn, bved at du sender et billede eller flere efter aftale. Mange af Vores bruger har fået lavet en tegning hos Heather.

Majbritt Pavlak
En af de andre kvinder som er fremragende til at tegne englebørn. En del af vores brugere er meget glad for Majbritt. Og bliver tid anbefalet af andre medlemmer og mange af dem er rigtig glade for de tegninger som de har fået af deres afdøde englebørn.

Til pårørende, venner mv. forslag til hjælp

Det er ikke altid nemt at være pårørende eller venner til nogle der lige miste deres barn.
– Vi vil her på siden prøve og komme med nogle gode råd til, hvordan du kan støtte og hjælpe dem på den bedst måde.

Hvordan kan du bedst hjælper

• Personer som har prøvet og miste har svært med at komme ud med hvordan du kan hjælpe. Men tilbyd dem om de ønsker at i skal snakke samt om der er noget praktisk du kan gøre for dem. Eller noget helt andet.
Du kan sige at du aldrig har oplevet noget som personligt frygteligt og du aldrig kan komme til hvor ondt det rammer dem, men du vil gerne hjælpe dem. Du kan også sende dem, en blomster buket eller et kort hvor du kan tilbyde din hjælp. Men det bedste vil være og gøre det personligt at det kan være svært og komme selv og spørge efter hjælp.

• Du skal ikke være bange for at snakke med dem om Deres barn som de har mistet. Prøv og sig hvad du tænker og føler, det kan godt være de begynder og græde eller, at de får tårer men det kan også hjælpe dem og komme igennem sorgen at de ved at nogle tænker på Dem og deres barn som de har mistet.

• Når man har mistet kan det ofte være svært for forældre til et mistet barn og ringe til venner og familie og andre folk og fortælle hvordan man har det. Så de har ikke brug for at i siger” i kan bare ringe hvis i har brug for hjælp”

• Efter man har mistet så lever man mange gange bare i en mørk boble hvor man kan være helt energi tom og drænet for resurser. Så ting som bl.a. indkøb, rengøring samt andre huslige opgaver kan være en stor hjælp og få praktisk hjælp til.

• Det kan være svært og fortælle dig og andre om deres følelser og der kan være bedre og dårlige dage og hvis du ikke selv har prøvet at midste selv og også hvis du har så kan du ikke vide hvordan en anden person har det. Vi bebarder alle sorg forskelligt. Så man må aldrig blive sur eller skuffet, hvis man får et nej og man må respekter dette nej. En anden dag kan det være et ja.

• Der er sætninger som kan ramme forældrene hårdt for det kan have stort betydning at drest midstet barn bliver andertendt som et barn. Så pas med at side noget “klogt” som.

– I har jo stadig Jeres andre børn

– Det er jo godt at barnet ikke blev xx år gammelt det havde været værre

– I kan jo altid få et andet barn

– Nu er det gået xx tid du skal jo videre i livet

– Hvis du starter med at arbejde igen så glemmer du jo barnet

– Nu er jeg blevet gravid skal i ikke have et nyt barn

– Det er jo ikke noget problem når i ikke nåede og lærer barnet og kende

– Nu er det x tid siden så nu er du da ikke ked af det mere

– Det var da godt at det allerede skedte nu så du skulle gå alle 9 måneder og så ikke få et banr alligevel !

De større børn som man måske allerede har været heldig og få eller hvis man måske senere i livet skulle være heldig og få kan aldrig blive et erstatning for det barn som man har mistet.

• Billeder kan være en god måde måske at komme til at tale om afdøde barn men det er jo noget som man også skal gøre op med sig selv om det er noget som man selv kan magte. Det er jo ikke noget som man selv smækker i hånden på allen ens familie og venner.

• Hvis du mistet farmor/fastre osv. skal ud undgå og sammenligne den sorg som ud oplevede i den forbindelse. Vi ved alle at vores ældre fanilie medlemmer skal vi tage afsked med sansynligt på et eller andet tidspunkt i livet. men det at midste et barn under en graviditet eller en meget ung alder det er jo ikke en tanke man har under en graviditet.
Børn dør jo ikke!
Men hvis man ikke selv har oplevet og miste sit barn, Skal men ikke tage det personligt, Fordi man kan ikke 100 % sætte sig ind i den sorg det er at opleve det at miste sit eget barn.

Om Smaaengle.dk

Smaaengle.dk er et gratis forum.

Smaaengle.dk mål er er at hjælpe far og mor samt den øvrige familie, der har mistet et barn eller barnebarn, prøve og hjælpe dem videre med Deres sorg, hjælpe dem videre til at leve med Deres sorg i dagligdagen, samtidig med at de altid vil husker og mindes deres manglende og afdøde barn.

Samt at lade dem vide, at sorg er okay at have over sit døde barn, sorgen har ikke nogle relationer til hvor i en graviditeten man mister sit barn om det er under eller efter fødsel. Og sorgen er noget som man kan komme til at leve med resten af livet.

Da vi alle ikke er ens så kan man heller ikke sige at der kun er en måde og sørge på men at vi alle sørger på vores helt egen måde.

Smaaengle.dk er en privat hjemmeside, og prøver ikke at påvirke nogle bestemt religiøse eller politiske interesser holdninger til Vores bruger.

Hjemmesiden vedligeholdes af webmaster

Navnet

Beslutningen om at vælge et navn til et lille barn, der er død, kan være personlig og følelsesmæssigt for forældre. Nogle forældre kan vælge at beholde det navn, de allerede havde givet deres barn, mens andre måske vælger et andet navn, der afspejler deres barns personlighed eller karakter. Her er nogle ting, du skal overveje, når du vælger et navn til et lille barn, som man ikke ved om det overlever eller der er død:

Overvej dit barns personlighed: Overvej dit barns personlighed, interesser og træk, når du vælger et navn. Navnet kan være en måde at ære og huske dit barns unikke kvaliteter.

Søg inspiration: Søg inspiration til navne fra litteratur, musik eller andre kilder, der er meningsfulde for dig og din familie. Du kan også overveje navne, der har særlige betydninger eller symbolik.

Rådfør dig med din partner eller familie: Det kan være nyttigt at rådføre sig med din partner eller familiemedlemmer for at diskutere potentielle navne og for at vælge et navn, der føles rigtigt for alle.

Husk, at beslutningen er din: I sidste ende er beslutningen om at vælge et navn til dit lille barn, der er død, din. Det er okay at tage den tid, du har brug for, til at træffe beslutningen og vælge et navn, der føles rigtigt for dig og din familie.

Husk, at hver familie er forskellig, og der er ingen rigtig eller forkert måde at vælge et navn på et lille barn, der er død. Det vigtigste er at vælge et navn, der føles meningsfuldt og trøstende for dig og din familie.

Nøddåb

Nøddåb, også kendt som betinget dåb, er en praksis i den kristne og katolske kirke, der giver mulighed for dåb af en person, der er i livsfare og ikke er i stand til at modtage dåbens sakramente på sædvanlig måde. Dette omfatter situationer, hvor et lille barn ikke er dødt, og familien ønsker at få barnet døbt.

Her er nogle ting at overveje om nøddåb for et lille barn, der er død:

Kontakt dit lokale sogn: Ønsker du at få dit barn døbt i en nødsituation, anbefales det, at du hurtigst muligt kontakter din lokale kirke eller sogn for at søge vejledning og hjælp.

Forklar situationen: Forklar situationen for præsten eller personalen, og de vil guide dig gennem processen med nøddåb.

Følg retningslinjerne: Retningslinjerne for nøddåb kan variere afhængigt af omstændighederne, men involverer typisk brugen af vand, den treenige formel (“Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn” ), og den person, der udfører dåben, har til hensigt at gøre, hvad Kirken gør.

Søg støtte: Tabet af et barn kan være en vanskelig og følelsesladet tid, og det er vigtigt at søge støtte fra familie, venner og åndelige ledere.

Husk, at nøddåb er en hellig og højtidelig praksis, som bør udføres med vejledning af en præst eller andre kyndige. Selvom det kan give trøst og trøst til familien, er det ikke en garanti for frelse eller evigt liv, og det er vigtigt at fortsætte med at bede for dit barn og søge trøst i din tro i denne svære tid.

Tage afsked

At sige farvel til et lille barn, der er død, er en utrolig svær og følelsesladet oplevelse for enhver forælder. Her er nogle ting, som forældre kan overveje at gøre for at hjælpe dem med at sige farvel til deres lille barn:

Brug tid med dit barn: Brug tid med dit barn på hospitalet eller derhjemme, hold dem og fortæl dem, hvor meget du elsker dem.

Tag billeder eller skab minder: At tage billeder eller skabe minder med dit barn, såsom at lave håndaftryk eller fodspor, kan give komfort og en håndgribelig måde at huske dit barn på.

Overvej en hjemmebegravelse eller vagt: Nogle familier kan vælge at holde en hjemmebegravelse eller vagt, hvor de kan bruge tid sammen med deres barn og sige farvel på en privat og personlig måde.

Planlæg en begravelse eller mindehøjtidelighed: En begravelse eller mindehøjtidelighed kan give familie og venner mulighed for at mødes for at mindes og ære dit barn.

Overvej en særlig hyldest: At skabe en særlig hyldest, såsom en mindebog eller et kunstværk, kan være en meningsfuld måde at ære og huske dit barn på.

Søg støtte: At søge støtte fra familie, venner eller en sorgrådgiver kan hjælpe forældre med at arbejde gennem deres følelser og finde måder at håndtere deres tab.

Husk, at hver familie er forskellig, og der er ingen rigtig eller forkert måde at sige farvel til et lille barn, der er død. Det er vigtigt at gøre det, der føles rigtigt for dig og din familie, og give dig selv den tid og det rum, du har brug for til at sørge og begynde at helbrede.

Billeder af barnet

Billeder af et lille barn, der er død, kan være en værdifuld og trøstende måde at huske og ære dem på. Her er nogle ting, du skal overveje, når du tager eller vælger billeder af dit barn:

Tag billeder tidligt: Det kan være nyttigt at tage billeder tidligt, før dit barns tilstand forværres, for at fange deres udseende og personlighed.

Inkluder hele familien: At inkludere søskende eller andre familiemedlemmer på billederne kan give en måde at huske og ære barnet som en del af familien.

Tag en række billeder: Tag en række forskellige billeder, inklusive nærbilleder og helkropsbilleder, og i forskellige indstillinger og positurer.

Vælg billeder, der afspejler dit barn: Vælg billeder, der afspejler dit barns personlighed og interesser, såsom billeder af dem, der leger eller deltager i aktiviteter, de elskede.

Overvej professionelle billeder: Overvej at få taget professionelle billeder, enten før eller efter dit barns død, som en måde at skabe et varigt minde.

Vis billederne: Visning af billederne i dit hjem eller oprettelse af et særligt fotoalbum eller scrapbog kan give en trøstende måde at huske og ære dit barn på.

Husk, at beslutningen om at tage eller vælge billeder af dit barn er personlig, og der er ingen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Det vigtigste er at vælge, hvad der føles rigtigt og trøstende for dig og din familie.

Afskeds brev

At skrive et afskedsbrev til et lille barn, der er dødt, kan være en svær, men meningsfuld måde at udtrykke sin kærlighed, følelser og minder på. Her er nogle ting, du skal overveje, når du skriver et afskedsbrev:

Start med at henvende dig til dit barn: Begynd brevet med at tiltale dit barn ved at bruge deres navn eller et særligt kaldenavn.

Udtryk dine følelser: Udtryk dine følelser ærligt og åbent, uanset om det er tristhed, vrede eller taknemmelighed. Det er okay at være sårbar og følelsesladet i dit brev.

Del dine minder: Del dine minder om dit barn, inklusive specielle øjeblikke, milepæle og oplevelser, I har delt sammen. Du kan også inkludere minder om deres personlighed, interesser og særheder.

Udtryk din kærlighed: Udtryk din kærlighed til dit barn, og lad dem vide, hvor meget de betød for dig. Fortæl dem, hvor stolt du er af dem, og hvor meget de vil blive savnet.

Del dine håb og drømme: Del dine håb og drømme for dit barn, inklusive de ting, du ønskede for dem i livet, og de ting, du vil savne at se dem opleve.

Sig farvel: Sig endelig farvel til dit barn på din egen måde, hvad enten det er gennem en speciel afskedsbesked, en bøn eller en sidste tanke.

Husk, at det at skrive et afskedsbrev er en personlig og følelsesmæssig proces, og der er ingen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Det vigtigste er at udtrykke dine følelser og minder ærligt og fra hjertet. Brevet kan også være en kilde til trøst og helbredelse i de kommende dage og år.

Velkommen til smaa engle!

Kære besøgende

Du kan på denne side finde gode råd samt oplysninger m.m. om det at miste et barn. Skulle du selv have mistet dit barn eller kender du nogle som så håber at oplysningerne kan hjælpe jer at komme igenne denne tid som i skal bruge til at bebarde sorgen.

Det er Smaaengle.dk ønske at prøve og afhjælpe med nogle af de spørgsmål som kommer i den helt nye dagligdag hvor man skal leve med at man har et afdødt barn. Samt forhåbelig gode råd med det fremtidige liv.

Hvis du er venner eller pårørende til forældre som har midstet håber vi at vi kan give komme med nogle gode råd hvordan då skal håndtere og takle det som forældrene går igennem i tiden efter.

Har du nogle noget indhold, idéer spørgsmål, forslag eller idéer til siden er ud altid velkommen til at skrive til os. admin@smaaengle.dk